JBCEについて

理事会

理事構成(2018年7月1日現在)

会長
Chris Jackson
President & CEO
NEC Europe
事務局長
Toyokazu Nagamune
監査役
Katsumi Sugiyama
Bridgestone
理事
Koji Takagi
Canon
Marco Canton
Fujitsu
Norihiro Suzaki
Hitachi
Marcus Rieker
Horiba
Takeshi Hiraiwa
Mitsui Chemicals Europe GmbH
Yoshiyuki Morishita
Mitsui & Co.
Junichi Suzuki
Panasonic
Keiko Nagase-Reimer
Shimadzu
Yukio Sasaki
Toshiba